Tin Nổi Bật
16 545847 1378577769 LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

Cập nhật ngày 28/12/2015. By admin Ngọc Lâm

mam non634722411607656250 LẬP BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Thủ tục xác nhận việc thực hiện các nội dung của ...

eco friendly img2 500x250 Kế hoạch Bảo Vệ Môi Trường (Thay thế Cam Kết BVMT)

Kế hoạch bảo vệ môi trường là quá trình phân tích, ...

lhp LẬP HỒ SƠ XIN RÚT KHỎI DANH SÁCH ĐEN

Hướng dẫn trình tự thực hiện cơ sở đã hoàn thành ...

lap ho so xin giay phep khai thac nuoc ngam cap bo325 LẬP HỒ SƠ XIN PHÉP KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

Tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt ...

images LẬP HỒ SƠ XIN PHÉP XẢ THẢI

Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

frog doctor and recycle bin 3d LẬP SỔ ĐĂNG KÍ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Theo những quy định của bộ Tài Nguyên và Môi ...

11seudaudo 8d876 ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

Cập nhật ngày 30/09/2015. By admin Ngọc Lâm

tai lieu download CÁC HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CẦN CÓ KHI ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Công ty SEEN luôn cập nhật những quy định, văn bản ...

Facebook Like Box
LẬP HỒ SƠ XIN RÚT KHỎI DANH SÁCH ĐEN

Công ty SEEN luôn cập nhật những quy định, văn bản luật mới nhất phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của Quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Chúng tôi luôn đồng hành trong sự nghiệp phát triển bền vững và bảo vệ môi trường của Quý doanh nghiệp.

Nếu bạn đang băn khoăn trong việc thực hiện các hồ sơ thủ tục và lựa chọn công nghệ xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn thích hợp với đơn vị mình để đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hãy liên hệ trực tiếp tới công ty SEEN qua đường dây nóng:

-          Tư vấn môi trường: Mrs. Ngọc Lâm  08 66802555 / 0987327949

-          Tư vấn kỹ thuật: Mr. Trung  0917807539 / 0972796150

 để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn sự hài lòng cao nhất về hiệu quả và chất lượng.

 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
---------

 Số: 10/2006/QĐ-BTNMT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ------------------

 

 

 Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 04 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 19/2003/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

Mai Ái Trực

 

Hướng dẫn thực hiện các trình tự cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003 / QĐ-TTg thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Chuẩn bị đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp đơn tại Tiếp nhận hồ sơ và kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh / thành phố trực thuộc TƯ.
Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 đến 11 giờ 30 giờ 30 chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy làm việc riêng chỉ trong buổi sáng).
Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các tài liệu trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, nhận tem để thanh toán.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Phòng Quản lý môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra và thẩm định hồ sơ. Nếu tài liệu thỏa đáng cho các cơ sở làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003 / QĐ-TTg. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu để có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân không được ra lý do.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003 / QĐ-TTg nhận được kết quả giải quyết trong nhóm tiếp nhận hồ sơ và ghi kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường là một ngày ghi trên Biên lai.
Khi nhận được kết quả, để có được mọi người trình bày:
+ Tiếp nhận.
+ Giấy chứng nhận của nhân dân (hoặc hộ chiếu chứng thực cá nhân quy định về pháp lý).
+ Giới thiệu các đơn vị đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003 / QĐ-TTg (đơn vị trường hợp đề nghị là tổ chức).
- Làm thế nào để thực hiện: trực tiếp tại trụ sở của các cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
2. Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003 / QĐ-TTg: 01;
+ Báo cáo về kết quả điều trị ô nhiễm triệt để các cơ sở: 01;
+ Các kết quả phân tích của các thông số môi trường có chữ ký của người đứng đầu và con dấu của đơn vị phân tích: 01;
+ Y sao có chứng thực Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy chứng nhận đăng ký tiêu chuẩn môi trường trên cơ sở báo cáo được phê duyệt đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đồ tiêu chuẩn môi trường đăng ký trước 1 tháng 7 năm 2006: 01;
+ Y chứng thực bản sao văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi cơ sở chuyển mới trên cơ sở của các biện pháp đã thực hiện xử lý ô nhiễm triệt để, bảo đảm các điều kiện để cấp giấy chứng nhận Điều 2 của Quy chế này áp dụng đối với từng trường chuyển đến các tỉnh khác: 01.
-  Số lượng hồ sơ: 01
- Thời hạn làm việc: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Người thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.
- Việc thực hiện các thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên tỉnh / thành phố trực thuộc TƯ.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh / thành phố trực thuộc TƯ.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục, Sở Tài nguyên - Môi trường quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã hội - thị trấn.
- Kết quả của thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
- Lệ phí (nếu có): Không
- Tên và hình thức tờ khai (nếu có):
+ Các hình thức yêu cầu cơ sở cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003 / QĐ-TTg (đính kèm);
+ Nguyên tắc nội dung mẫu báo cáo xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003 / QĐ-TTg (đính kèm).
- Các yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
3. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Luật Bảo vệ môi trường 55/2014 / QH13 ngày 2014/06/23;
* Nghị định số 18/2015 / NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và môi trường bảo vệ kế hoạch;
* Nghị định số 19/2015 / NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
* Nghị định số 179/2013 / NĐ-CP ngày 2013/11/14 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
* Quyết định số 10/2006 / QĐ-BTNMT 21/8/2006 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế chứng nhận gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003 / QĐ-TTg ngày 22/4 / năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;
* Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ đường dây nóng Mrs. Ngọc Lâm 08.66802555 / 0987327949 để được tư vấn trục tiếp miễn phí./.

Thông Tin Liên Hệ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CN MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN

SaiGon Equips & Environment Technology Co.,ltd

VP : Số 45/9/21, đường 59, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM

ĐT: (08) 66802.555 - 8 66827127
Fax:  (08)62890.896
MST: 0312419276
Email:  info@seentech.vn

Web: seentech.vn

Hỗ Trợ trực tuyến
Mrs.Lâm - Tư Vấn 08.66802555 / 0987327949
Mr.Trung - Kỹ Thuật 0917807539 / 0972796150
logo doi tac 02
hung hau
tin thinh
cases
logo
minh dat food
khanpharco
mu to
logo doi tac 03
logo doi tac 01
logo doi tac 05
logo doi tac 06
logo doi tac 07